MENU

Αποκατάσταση Μαστού

Ο κ Καλογεράκης ασπάζεται την πάγια και διεθνώς αναγνωρισμένη θεώρηση ότι κάθε γυναίκα που έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή δικαιούται να αποκτήσει ένα νέο στήθος. Ιδιαίτερα στην
εποχή μας που οι τεχνικές έχουν εκσυγχρονιστεί θεαματικά και το προσδωκόμενο αποτέλεσμα
προσφέρει τεράστια ικανοποίηση στο μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, δε θα πρέπει τίποτα να αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτηση και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης.

Η αποκατάσταση Μαστού μπορεί να είναι Άμεση (κατευθείαν μετά τη μαστεκτομή) ή Απώτερη και περιλαμβάνει τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης ή μεταφοράς ιστών (κρημνός) από άλλα μέρη του σώματος ή και συνδυασμό των ανωτέρω. Καθεμία από τις δύο προσεγγίσεις έχει τα
πλεονεκτήματα και τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα της καθώς και τις ενδείξεις και αντενδείξεις της.

Ο κ Καλογεράκης θα αναλύσει το ιστορικό σας και ύστερα από μία ενδελεχή κλινική εξέταση θα
σας προτείνει την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο αποκατάστασης μαστού, πάντα σε συνάρτηση με τα προσωπικά σας θέλω αλλά και τη γνώμη του εμπλεκόμενου ογκολόγου-μαστολόγου.

Παρακάτω παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης ενώ οι μέθοδοι
αποκατάστασης περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα πεδία στο μενού θεραπειών της παρούσας ιστοσελίδας.

Πλεονεκτήματα Άμεσης Αποκατάστασης Μαστού

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της άμεσης αποκατάστασης του μαστού είναι ότι η ασθενής μετριάζει την τραυματική εμπειρία της μαστεκτομής και έχει, βγαίνοντας από το χειρουργείο, ένα νέο στήθος κάτι που βοηθά πολύ τη ψυχική της υγεία.

Η άμεση αποκατάσταση μαστού με τη χρήση αυτομοσχευμάτων (ιστός από το ίδιο το σώμα της ασθενούς) σημαίνει μία και μόνο χειρουργική επέμβαση, που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος
αλλά και λιγότερη ψυχική ταλαιπωρία.

Επιπρόσθετα, η άμεση αποκατάσταση μαστού προσφέρει συνήθως πολύ καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα καθώς αξιοποιείται στο έπακρο το υγιές δέρμα του μαστού πριν αυτό ρικνώσει με την πάροδο του χρόνου λόγω της απώλειας του υποκείμενου μαζικού ιστού.

Μειονεκτήματα Άμεσης Αποκατάστασης

Η επιλογή της άμεσης αποκατάστασης συνεπάγεται περισσότερες μέρες νοσηλείας που ενδεχομένως προκαλεί μεγαλύτερο στρες στις ασθενείς.

Ενδεχόμενες επιπλοκές της επέμβασης και κατ’ επέκταση καθυστερημένη επούλωση των τραυμάτων θα προκαλέσει με τη σειρά της καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των

συμπληρωματικών θεραπειών του καρκίνου (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία).

Στην περίπτωση που απαιτηθεί ακτινοβολία ως συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου,
ενδεχομένως να επηρεαστεί το αισθητικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης. Αυτό βέβαια
συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό στις περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί κρημνός αντί ενθεμάτων σιλικόνης.

Το ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών ύστερα από μια άμεση αποκατάσταση είναι ελαφρώς
υψηλότερο, από εκείνο της απώτερης αποκατάστασης μαστού και κυρίως αφορά στην επιβίωση του δέρματος του μαστού μετά τη μαστεκτομή.

Πλεονεκτήματα Απώτερης Αποκατάστασης Μαστού

Με την απώτερη αποκατάσταση αποφεύγεται η πιθανή καθυστέρηση έναρξης συμπληρωματικών θεραπειών για τον καρκίνο, όπως ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Στην περίπτωση της απώτερης αποκατάστασης μαστού οι πιθανές επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο νέο αποκατεστημένο μαστό (σκλήρυνση, ρίκνωση και παραμόρφωση του μαστού) αποφεύγονται.

Τέλος, η συγκεκριμένη μέθοδος φέρει ένα ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών σε
σύγκριση με την επέμβαση άμεσης αποκατάστασης.

Μειονεκτήματα Απώτερης Αποκατάστασης​

Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβιβαστούν με την εικόνα της μαστεκτομής, μέχρι να γίνει η επέμβαση της αποκατάστασης με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ψυχισμό τους και την καθημερινότητά τους.

Το αισθητικό αποτέλεσμα ενδεχομένως να μην είναι τόσο ικανοποιητικό, καθώς δεν υπάρχει πάντα η απαραίτητη περίσσεια δέρματος για να γίνει η αποκατάσταση με ενθέματα ενώ στην περίπτωση της αποκατάστασης με κρημνό οι τομές αυξάνονται κάτι που απογοητεύει ορισμένες γυναίκες

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

Η συγκεκριμένη επέμβαση ήταν και παραμένει δημοφιλής παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η έλευση νέων προηγμένων τεχνικών αποκατάστασης με μεταφορά αυτόλογων ιστών (κρημνοί) απειλεί την πρωτοκαθεδρία της.

Η αποκατάσταση μαστού με ενθέματα σιλικόνης μπορεί να γίνει σε ένα ή δύο στάδια. Ο κ Καλογεράκης προτιμά όταν είναι εφικτό να εφαρμόζει την αποκατάσταση σε ένα στάδιο ώστε να αποφεύγει η ασθενής την διπλή ταλαιπωρία. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε τοποθετείται ένας διατατήρας κάτω από το μυικό στρώμα του γυναικείου θώρακα και σε δεύτερη φάση ύστερα από μερικούς μήνες και επαρκή διάταση του δέρματος τοποθετείται το ένθεμα σιλικόνης.

Το θετικό αυτής της επέμβασης είναι ότι η αποθεραπεία είναι πολύ σύντομη και συνήθως το αποτέλεσμα αισθητικά αρεστό με σημαντικά μειωμένες σε έκταση τομές και μετέπειτα ουλές.

Τα αρνητικά από την άλλη είναι η πιθανότητα να χρειαστεί δεύτερη επέμβαση, το ενδεχόμενο επιπλοκών που σχετίζονται με τα ενθέματα είναι υπαρκτό και τέλος στο ενδεχόμενο ετερόπλευρης αποκατάστασης του ενός μαστού θα προκύψει ως ένα βαθμό ασυμμετρία η οποία θα επιδεινώνεται με τα χρόνια καθώς ο φυσικός μαστός θα έχει μεγαλύτερη πτώση από τον αποκατεστημένο.

Αποκατάσταση Μαστού με Αυτόλογους Ιστούς (Κρημνοί)

Η αποκατάσταση μαστού με μεταφορά ιστών από περιοχή του σώματος της ίδιας της ασθενούς έχει πολλά πλεονεκτήματα και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις προτιμήσεις των γυναικών στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.

Ο κ Καλογεράκης είχε την τιμή να εκπαιδευτεί για 4 συναπτά έτη σε διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο της Μεγάλης Βρετανίας όπου διενεργούνταν σε εβδομαδιαία βάση αποκατάσταση μαστού με αυτήν τη μέθοδο.

Η φιλοσοφία αυτής της τεχνικής βασίζεται στην μεταφορά δέρματος και λίπους από περιοχές που υπάρχει περίσσεια και η επανασυγκόλησή τους με τη βοήθεια της μικροχειρουργικής στο γυναικείο θώρακα. Αυτό αποφέρει ένα νέο στήθος από φυσικούς ιστούς με παρόμοιο χρώμα δέρματος, ίδια υφή και μαλακότητα που ακολουθεί με τα χρόνια την πορεία του άλλου μαστού (στην περίπτωση της ετερόπλευρης αποκατάστασης) αλλά και τις αυξομειώσεις του βάρους του σώματος.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι διάφορες επεμβάσεις μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους:

Η συνεδρία σας με τον Ιατρό

Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει την μετάθεση δέρματος και λίπους από το κατώτερο τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος (μεταξύ ομφαλού και εφηβαίου) στην περιοχή του μαστού που έχει υποστεί τη μαστεκτομή με σκοπό την αποκατάσταση αυτού. Οι ιστοί από την περιοχή της κοιλιάς είναι ιδανικοί, καθώς προσομοιάζουν το φυσιολογικό μαστό τόσο χρωματικά όσο και στη σύσταση του λίπους (μαλακό και εύπλαστο). Η αυτόλογη μεταμόσχευση (μεταμόσχευση με ιστό από τον ίδιο τον οργανισμό μας) γίνεται με την επανασύνδεση του κρημνού της κοιλιάς στην
περιοχή του μαστού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μικροχειρουργικής.

Πλεονεκτήματα

Η χρήση του κοιλιακού κρημνού έχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς προσομοιάζει το φυσικό μαστό τόσο στην υφή όσο και στην συμπεριφορά (πτώση, κινητικότητα, αυξομείωση
μεγέθους σε συνάρτηση με το βάρος)

Ο νέος μαστός θα προσομοιάζει το σχήμα του ετερόπλευρου μαστού.

Η εν λόγω παρέμβαση ολοκληρώνεται με μια χειρουργική επέμβαση και η περιοχή της κοιλίας γίνεται πιο επίπεδη και πιο αδυνατισμένη. 

Θεωρείται παγκοσμίως η ιδανικότερη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης μαστού με ποσοστά επιτυχίας 97%.

Μειονεκτήματα

Η επέμβαση διαρκεί 6-8 ώρες, η περίοδος νοσηλείας είναι 4-5 ημέρες και αυτή της αποθεραπείας 3-6 εβδομάδες. Όλοι οι παραπάνω χρόνοι είναι σαφώς αυξημένοι σε σχέση με
την τεχνική αποκατάστασης με ενθέματα.

Η επέμβαση έχει 2-3% ποσοστό αποτυχίας και σε αυτή συνηγορούν διάφοροι παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβανομένων της παχυσαρκίας, του καπνίσματος, προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων ασθενειών.

Στην περιοχή της κατώτερης κοιλιάς από όπου θα ληφθεί το μόσχευμα θα υπάρχει μια τομή, ίδια με αυτή της κοιλιοπλαστικής και πιθανώς να υπάρξει μια παροδική υπαισθησία η οποία θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

LD FLAP / Πλατύς Ραχιαίος Κρημνός

Στη συγκεκριμένη τεχνική μεταφέρουμε δέρμα, λίπος και μυ από την περιοχή της πλάτης στο στήθος σε συνδυασμό με τοποθέτηση ή μη ενθεμάτων. Η τομή στην περιοχή που λαμβάνουμε το μόσχευμα επουλώνει συνήθως καλά και δεν παρατηρείται κάποια μυική αδυναμία στην πλάτη, τον ώμο ή το χέρι. Το αποτέλεσμα έχει διάρκεια και είναι αρκετά ανθεκτικό σε ενδεχόμενη ακτινοθεραπεία.

Η παραμονή στην κλινική είναι 4-6 ημέρες και η περίοδος αποθεραπείας 3-6 εβδομάδες.

Αποκατάσταση Θηλών

Το επιστέγασμα μιας επιτυχημένης αποκατάστασης μαστού αποτελεί η δημιουργία νέας θηλής η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα είτε σε δεύτερο χρόνο με τοπική αναισθησία στο ιατρείο.

Ο κ Καλογεράκης προτιμά να κάνει την αποκατάσταση θηλής σε δεύτερο χρόνο και αφού πάρει την τελική του μορφή και θέση το νέο στήθος, ώστε να γίνει συμμετρική η νέα θηλή με την άλλη
πλευρά.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποκατάστασης που ο Ιατρός εφαρμόζει κατά περίσταση και περιλαμβάνουν είτε χρήση τοπικών κρημνών (γειτονικοί ιστοί) είτε μόσχευμα από την
ετερόπλευρη θηλή στην περίπτωση που αυτή είναι ευμεγέθης. 

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα προσφέρει μεγάλο βαθμό ικανοποίησης και η περίοδος αποθεραπείας είναι σύντομη.